ВАЖНИ СРОКОВЕ

Изпращане на резюмето на доклада и заявка за публикация Форма “A” или online регистрация

15.12.2020

Потвърждение за приемането на резюмето

31.01.2021

Изпращане на пълния текст на доклада и заявка  за публикация Форма “В”или ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

31.01.2021

Заплащане на конферентните такси

31.01.2021

Обявяване на програмата на пленарните и секционните заседания на Конференцията

01.03.2021

Изпращане на постерните доклади в Организационния комитет

01.03.2021

Регистрация на участниците
от 16:00 до 20:00 часа
от 08:00 до 10:00 часа


08.0
3.2021
09.03.2021

Откриване на Kонференцията 10:00 часа

09.03.2021

Отпътуване на участниците

11.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
08-11.03.2021, BOROVETS, BULGARIA
XIV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
10-13.03.2021 BOROVETS, BULGARIA
XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
10–13.03.
2021 BOROVETS, BULGARIA
XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
21-23.04.
2021 PLEVEN, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
07-10.06.
2021 BOROVETS, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
09-12.
2021 BOROVETS, BULGARIA


XXIX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
21-24.06.
2021 VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
21-24.06
2021
VARNA, BULGARIA
VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
23-26.06.
2021
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
23-26.06.
2021 VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
25-28.08.
2021 BOROVETS, BULGARIA


VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
06-09.09.
2021

VARNA, BULGARIA

XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08–11.09.
2021
VARNA, BULGARIA
V INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
06-09.12.
2021, BOROVETS, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
08-11.12.
2021 BOROVETS, BULGARIA

V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
08-11.12.
2021 BOROVETS, BULGARIA