form b

Научни степени и звания

Име и фамилия

Длъжност

Организация / Университет

Адрес (пощенски код, град, жк/ ул., номер, бл., ет, бл.)

Телефон

Мобилен телефон

E-mail

Придружаващо лице (Име и фамилия)

Ще участвам в конференцията и ще представя доклад с входящ регистрационен номер
с окончателно заглавие на доклада

ЗАПЛАЩАМ:
01. Конферентни такси:

за членове на НТСМ
1.1 Такса за участие:
Включва:
Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference High Technologies. Business. Society -ISSN 2535-0005 (Print), ISSN 2535-0013 (Online)” и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре  дошли”, кафе паузи.

1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация.

02. Придружаващи лица (включва и съавторите)
Включва: коктейл "Добре дошли", кафе паузи, конферентни материали

03. Такса публикация (За автори, които ще участват "задочно" в конференцията с постерни доклади) за един доклад.

Включва:Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference High Technologies. Business. Society -ISSN 2535-0005 (Print), ISSN 2535-0013 (Online)”  и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език и отпечатване на постерния доклад във формат A1

04. Доплащания:
4.2 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади) 30 лв.
4.3 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади); 40 лв

ВСИЧКО лв.

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Мура" *** Боровец

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Рила" *** София

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева
ОБЩО ТАКСИ И НОЩУВКИ:

ДДС 20%

ВСИЧКО лв.

Метод на плащане
Банков превод
В брой

 ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ:
1.ВСИЧКИ ТАКСИ ЗА БАНКОВИ ПРЕВОДИ СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИЦИТЕ
2.ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС.

Моля фактура да се издаде на:

юридическо / физ. лице

Адрес

БУЛСТАТ

МОЛ

 

IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01,
BIC: PRCBBGSF,
Получател: НТС по машиностроене „Индустрия-4.0”. В нареждането посочете за "HT" и напишете входящия номер на доклада.

     

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA