ТАКСИ

За членове на НТСМ
Вид такса
Лева
До
15.02
След 15.02
1. Конферентни такси:
1.1 Такса за участие само в Международната конференция „Високи технологии. Бизнес. Общество”.
Включва:   Публикуване в периодичното издание "International Scientific Conference High Technologies. Business. Society -ISSN 2535-0005 (Print), ISSN 2535-0013 (Online)” и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре  дошли”, кафе паузи.
200/150* 250/200*
1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация.
120 150
02. Придружаващи лица (включва и съавторите)
Включва:
коктейл „Добре дошли”,  конферентни материали, кафе паузи.
110 150
03. Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в конференцията).
Включва:  Публикуване в периодичното издание „International Scientific Conference High Technologies. Business. Society -ISSN 2535-0005 (Print), ISSN 2535-0013 (Online)”  и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език и отпечатване на постерния доклад във формат A1

120

150

04. Доплащания:
4.1 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади)

30

30

4.2 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади);

40 40

* Намалената такса за  Млади учени до 35 години. 

НОЩУВКИ
Хотел „Мура” *** - курорт Боровец
Цена на една нощувка:  единична стая – 120 лв., двойна стая – 150 лв.

Хотел „Рила” ***  - гр. София
Цена на една нощувка:  единична стая – 120 лв., двойна стая – 150 лв.

Забележки:
1. Таксите за банковите преводи са за сметка на изпращача.
2. Всички посочени суми са без ДДС.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA